กรดไหลย้อน แกสตราเฮิร์บ

In stock

600.00฿ 450.00฿

สมุนไพรที่มรประโยชน์ต่อผู้ป่วย

โรคกรดไหลย้อนและกรคกระเพาะอาหาร

โรคกรดไหลย้อนหมายถึงภาวะที่น้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ้งมีฤทธิ์เป็นกรดไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร  สาเหตุหลักของโรคนี้เกี่ยวข้งกับความผิดปกติในการทำหน้าที่ของหูรูดหลอดอาหารส่วนล่สงเช่นมีการคลายตัวของหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างโดยที่ไม่มีการกลืนหรือความดันของหูรูดของหลอดอาหารส่วนล่างลดลงทำให้ไม่สามารถต้านแรงดันในช่องท้องและการบีบตัวของกระเพาะอาหารได้   กรดจึงไหลย้อนขึ้นมา