โคลีน-บี ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองและประสาท เพิ่มความจำ และบำรุงตับ

(Choline) โคลีนเป็นสารอาหารที่สำคัญตัวหนึ่ง มีความจำเป็นต่อร่างกายมีความสำคัญต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างของผนังเซลล์ โคลีนเป็นสารตั้งต้นหลักในการสังเคราะห์สารสื่อประสาท ที่มีชื่อว่า อะเซททิลโคลีน(Acetylcholine) ซึ่ง ( Acetylcholine) นี้เป็นสารสื่อประสาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความจำ การควบคุมกล้ามเนื้อ และหน้าที่อื่นๆ อีกหลายอย่าง

ดังนั้น โคลีนจึงมีผลต่อกระบวนการส่งกระแสประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำและการรับรู้ เรียกได้ว่ามีบทบาทในพัฒนาการเรียนรู้โดยเฉพาะระบบความจำ รวมถึงมีการศึกษาในการใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคความจำเสื่อม

โดยมีปริมาณที่แนะนำว่าเพียงพอต่อร่างกายภายใน 1 วัน (Adequate kayake) สำหรับผู้ใหญ่ เพศชายและเพศหญิงคือ 500 mg และ 425  mg ตามลำดับ

โดยวิตามินที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านี้ สามารถพบได้ในอาหารต่างๆ อยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาวะรีบเร่งในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ดังนั้น โอกาสที่จะได้รับประทานอาหารที่หลากหลายครบ 5  หมู่ จึงเป็นได้ยาก เช่น นักเรียน นักศึกษาที่ช่วงเช้ารีบเร่งจนไม่ได้รับประทานอาหารเช้ากลางวันก็มักจะรับประทานอาหารจานเดียวเป็นต้น ดังนั้น ทางเลือกหนึ่งที่ช่วยป้องกันให้ไม่ขาดสาอาหารเหล่านี้คือ รับประทานอาหารที่มีการเติมสารอาหารเหล่านี้ลงไป ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและอยู่ในรูปแบบที่รับประทานได้สะดวก อีกทั้งมีรสชาติอร่อย ชวนรับประทาน เช่น  รูปแบบ เม็ดเคี้ยว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้รับประทานผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นยาเนื่องจากจะมีปริมาณของวิตามินสูงมาก ซึ่งทั่วไปนั้น มักจะใช้รักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการขาดวิตามินแล้วเท่านั้น